Misja i cele akademii

Misja i cele Akademii

Koniec wielkiej kariery sportowej – to początek wyjątkowego projektu, czyli „Akademii Siatkówki Daniela Plińskiego”. Ogromne doświadczenie wyniesione z gry na najwyższym poziomie i wiedza otrzymana od wybitnych trenerów zaowocowała pomysłem utworzenia siatkarskiej akademii, skierowanej do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.
Jesteśmy stowarzyszeniem działającym w województwie pomorskim, zrzeszającym zawodników, nauczycieli, trenerów, działaczy i miłośników piłki siatkowej. 

Naszym głównym celem jest upowszechnianie piłki siatkowej i siatkówki plażowej wśród dzieci i młodzieży szkoły podstawowej w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Naszym marzeniem jest dotarcie do jak największej liczby dzieci i młodzieży, dając im szanse na rozwój swoich umiejętności sportowych. Pragniemy wdrażać najmłodsze pokolenie w uczestnictwo w kulturze fizycznej, zarażać je pasją do sportu, wyzwalać pozytywne emocje oraz uczyć wartości, charakteryzujących dobrego sportowca –szacunku do rywala i gry fair play.

Program szkolenia młodych zawodników prowadzony będzie według nowoczesnych metod i środków nauczania opartych na materiałach opracowanych przez Polski Związek Piłki Siatkowej. Akademia realizować będzie więc zadania systemu szkolenia PZPS.

Gwarantem wysokiego poziomu szkolenia będzie Daniel Pliński, 142-krotny reprezentant Polski. wielokrotny mistrz Polski w siatkówce halowej i plażowej, wicemistrz Świata z 2006r., mistrz Europy z 2009r., 

Akademia Siatkówki Daniela Plińskiego będzie realizować zadanie w ścisłej współpracy ze środowiskiem lokalnym: samorządami, szkołami, młodzieżą, rodzicami 
i nauczycielami. Wynikiem naszych wspólnych działań będzie zdrowa i wysportowana młodzież, która przez całe swoje życie będzie prowadzić aktywny tryb życia.

Wspólnymi siłami dążymy do tego, by każdy zawodnik Akademii miał poczucie spełnienia i czerpał jak najwięcej radości z gry. Naszym zadaniem na etapie siatkarskiego rozwoju dzieci jest nie tylko doskonalenie techniki, lecz również kształtowanie charakteru i pozytywnego podejścia do życia. Prawdziwe zadowolenie z uprawiania siatkówki najlepiej można odczuć wspólnie, dlatego też duży nacisk kładziemy także na integrację i zespołowość.