Aktualności

W Helu frekwencja rośnie!!!

Trening rozpoczęliśmy od zabaw i ćwiczeń oswajających z piłką. Doskonaliliśmy prawidłową postawę siatkarską, odbicia sposobem górnym i dolnym oraz zagrywkę. Cieszymy się, że coraz więcej osób uczęszcza na nasze zajęcia.