Nabór zawodników

NABÓR  DO AKADEMII 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przystąpieniem do naszej Akademii serdecznie zapraszamy do kontaktu, a my udzielimy Wam szczegółowych informacji.
W pierwszej kolejności prosimy o kontakt telefoniczny pod nr  504-062-961.
Następnie prosimy o zgłoszenie dziecka na zajęcia poprzez email: biuro@plinskiakademia.pl, podając imię i nazwisko dziecka, wiek i miejscowość zamieszkania. 

Warunki przystąpienia do Akademii

- podpisanie deklaracji członkowskiej Akademii, która zawiera m.in.: zgodę na uczestniczenie w zajęciach, oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu, oświadczenie o zapoznaniu się ze statutem "Akademii" i "Regulaminem uczestniczenia w zajęciach ASP&W",  

- wyrażenie zgody na udostępnienie wizerunku dziecka (tyko i wyłącznie w mediach społecznościowych Akademii),

- regularne opłacanie składek członkowskich.

 

Korzyści dla zawodników

  • Pożytecznie zagospodarowany czas pozaszkolny,

  • Aktywność fizyczna (mniej czasu przed komputerem!),

  • Wspólne treningi z udziałem gwiazdy siatkówki – z Danielem Plińskim i Marcinem Wika 

  • Udział we wszelkich imprezach organizowanych przez Akademię Siatkówki Pliński & Wika, np. obozy, turnieje, wyjazdy na mecze Plus Ligi (dodatkowo płatne na preferencyjnych warunkach),

  • Szansa dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rozwój swoich umiejętności,

  • Szansa dla uczniów mniej uzdolnionych sportowo na poprawę swojej sprawności pod okiem specjalistów,

  • Integracja młodych sportowców z Gminy/Miasta poprzez wspólne treningi i obozy,

  • Opłacając składkę członkowską zawodnicy uczestniczą 2 x w tygodniu w zajęciach sportowych, otrzymają wodę na każdym treningu, mają możliwość wzięcia udziału w meczach, turniejach i obozach sportowych

  • Możliwość ukierunkowania się w dalszych planach zawodowych (szeroka pomoc Akademii w pokierowaniu kariery sportowej).