Oferta dla miast/gmin

OFERTA DLA GMIN I MIAST

WSPÓŁPRACA AKADEMII SIATKÓWKI PLIŃSKI & WIKA Z GMINĄ/MIASTEM

Akademia Siatkówki Pliński & Wika to wyjątkowy projekt sportowy i społeczny sygnowany przez jednego z najlepszych siatkarzy w historii Polskiej Siatkówki. 

Realizacja projektu wymaga wiele pracy i współpracy ludzi, którym zależy na zachęceniu jak największej liczby osób do aktywności fizycznej oraz popularyzacji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. 

Możemy wspólnie zagospodarować czas wolny najmłodszych!

 
JAK WYGLĄDA WSPÓŁPRACA?

 •  - Umowa Akademii Siatkówki Pliński & Wika z Gminą lub Miastem.

 • - Organizacja grup szkoleniowych w wybranych szkołach podstawowych w klasach I-III lub IV-VI lub VII-VIII od września do czerwca.

 • - Zajęcia prowadzone dwa razy w tygodniu po ok.90 minut na obiektach sportowych należących do Gminy/Miasta. 

 • - Nabór do grup szkoleniowych prowadzony będzie w formie otwartej (grupy koedukacyjne) przez cały rok szkolny. W każdej grupie będzie ćwiczyć około 20 osób.

 • - Zajęcia prowadzone w szkołach podstawowych przez nauczycieli wychowania fizycznego na bazie materiałów dydaktycznych dostarczonych przez Akademię Siatkówki Pliński & Wika oraz Polski Związek Piłki Siatkowej. 

 • - Kilka razy w miesiącu trening będzie prowadzony przez Mistrza Daniela Plińskiego i Marcina Wika!!!

 • - Program szkolenia jest zgodny z systemem szkolenia Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

 • - Monitoring postępów szkolenia zapewniony przez Akademię Siatkówki Pliński & Wika we współpracy z nauczycielami prowadzącymi.

 • - Organizacja turniejów lokalnych dla dzieci – zapewnia Akademia Siatkówki Pliński & Wika we współpracy z Gminą/Miastem i Dyrektorem szkoły.

 • - Możliwość dalszego rozwoju kariery uczestnika zajęć w współpracujących klubach .

 • - Dedykowany koordynator projektu ze strony Akademii Siatkówki Pliński & Wika.

 • - Dyrektor projektu – Daniel Pliński, wielokrotny mistrz Polski w siatkówce halowej i plażowej, 142- krotny reprezentant kraju, wicemistrz Świata z 2006 roku, Mistrz Europy z 2009 roku, olimpijczyk z Pekinu z 2008roku.

 • - Posiadamy rekomendacje od Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz najlepszego klubu ostatnich lat SKRY Bełchatów.

 

 KORZYŚCI DLA UCZNIÓW

 • - Pożytecznie zagospodarowany czas pozaszkolny,

 • - Aktywność fizyczna (mniej czasu przed komputerem!),

 • - Wspólne treningi z udziałem gwiazdy siatkówki – z Danielem Plińskim i Marcinem Wika,

 • - Udział we wszelkich imprezach organizowanych przez Akademię Siatkówki Pliński & Wika,

 • - Szansa dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rozwój swoich umiejętności,

 • - Szansa dla uczniów mniej uzdolnionych sportowo na poprawę swojej sprawności pod okiem specjalistów,

 • - Integracja młodych sportowców z Gminy/Miasta poprzez wspólne treningi i obozy,

 • - Możliwość ukierunkowania się w dalszych planach zawodowych (szeroka pomoc Akademii w pokierowaniu kariery sportowej).


KORZYŚCI DLA SZKÓŁ

 • - Zwiększenie prestiżu szkoły – zauważenie jej w środowisku lokalnym,

 • - Przykład dobrej praktyki – promocja aktywności fizycznej,

 • - Współpraca między szkołami,

 • - Wykorzystanie istniejącej infrastruktury szkoły po godzinach lekcyjnych,

 • - Prowadzenie zajęć sportowych przez nauczycieli zatrudnionych w szkole,

 • - Integracja ze środowiskiem lokalnym,

 • - Szeroka możliwość współpracy z Akademią Siatkówki Pliński & Wika.

 
KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELI – TRENERÓW

 • - Dodatkowe dochody,

 • - Bezpłatne szkolenia i warsztaty (podnoszenie kwalifikacji),

 • - Wsparcie merytoryczne,

 • - Spotkania robocze umożliwiające rozwiązanie bieżących spraw, konsultacje, wymianę doświadczeń z D. Plińskim i M.Wika,

 • - Dostęp do bezpłatnych materiałów i wydawnictw opracowanych przez specjalistów,

 • - Rozwój zawodowy,


KORZYŚCI DLA SAMORZĄDÓW I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

 • - Promocja Gminy/Miasta

 • - Integracja młodych mieszkańców Gminy/Miasta

 • - Nawiązanie współpracy z innymi samorządami lokalnymi w celu wymiany doświadczeń,

 • - Poznanie swojej pozycji marketingowej na tle innych miast/gmin uczestniczących w projekcie,

 • - Ekspozycja Herbu Gminy/Miasta,

 • - Poprawa, zmiana lub utrwalenie wizerunku Gminy/Miasta,

 • - Propagowanie (upowszechniane i wzmacnianie) wizerunku Gminy/Miasta.