Program szkolenia

Program szkolenia

 

Szkolenie

Polska szkoła siatkówki jest jedną z najlepszych na świecie. Dowodem na to są liczne sukcesy, które w ubiegłych latach osiągały reprezentacje siatkarzy i siatkarek na różnym poziomie. Jest to wynikiem opracowanego i ujednoliconego systemu szkolenia opracowanego przez wybitnych trenerów i byłych zawodników pod patronatem Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Szkolenie młodzieży w Akademii Siatkówki Daniela Plińskiego odbywa się w oparciu o ten system szkolenia, wzbogacony o doświadczenie zawodnicze Daniela Plińskiego.

Na naszych zajęciach wykorzystujemy materiały opracowane przez Akademię Polskiej Siatkówki.

 

Treningi

Treningi odbywają się 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. W każdej grupie wiekowej trwają one minimum około 90 minut. Odbywają się na obiektach sportowych należących do Gminy lub Miasta pod okiem wykwalifikowanych i przeszkolonych nauczycieli.

 

Etapy szkolenia w Akademii

Każdy siatkarz w swojej sportowej karierze przechodzi poszczególne etapy. Muszą one odpowiednio układać się w spójną całość, żeby zawodnicy harmonijnie rozwijali swoje umiejętności.

 

Grupa A –klasy I-III 

W tej kategorii wiekowej siatkarze mają przede wszystkim poznać piłkę za pomocą ogólnych zadań ruchowych. Treningi najczęściej przeprowadzane są w formie ćwiczeń oswajających z piłką – zabaw i gier. Dzięki zabawie dzieci łatwiej poznają technikę siatkarską i najważniejsze formy poruszania się po boisku. . Podstawową grą na początku jest „rzucanka siatkarska”, która w miarę poprawy umiejętności technicznych zamienia się w tzw. „małe gry” 1x1, 2x2. Po raz pierwszy pojawia się też taktyka, ale najważniejsza jest tu dobra zabawa.

 

Grupy B– klasy IV-VI 

Podczas kolejnego etapu kariery, zawodnicy dalej pracują nad rozwojem koordynacji i motoryki. Uczą się jak radzić sobie na boisku poprzez grę na coraz większych powierzchniach boiska i w większej grupie (2x2, 3x3, 4x4). Podczas ćwiczeń poznają podstawowe umiejętności techniczne (odbicia górne, dolne, zagrywka, atak, blok), ale przede wszystkim poprawiają sprawność ruchową (skoczność, szybkość). Oprócz nauki techniki zawodnicy poznają podstawowe założenia taktyczne, które starają się wykorzystać w grze. Ważnym jest, aby w tym okresie poznali najważniejsze przepisy gry. Pełniąc rolę sędziego, uczą się wzajemnie zasad fair play.

 

Grupa C – klasy VII-VIII

Zawodnicy zaczynają grać w 6 osobowych składach poznając pozycję na boisku: przyjmujący, atakujący, rozgrywający, środkowy, libero. Jeszcze nie są specjalizowani na daną pozycję, często w czasie treningowych gier pełnią różną funkcje na boisku. Doskonalą wcześniej poznane elementy gry, ale i poznają nowe. Bardzo ważny jest trening pod kątem techniczno-taktycznym i trening współpracy w zespole. Oprócz niego duży nacisk kładzie się na przygotowanie motoryczne (Skoczność, szybkość, siła).